Dneska při mši svaté jsem rozjímal o tom, jak jsme každý členem velkého týmu, kterým je církev. Každý má svou úlohu a tu když plní dobře, podílí se na velkém Božím plánu. Pak je jedno, jak velkou nebo malou úlohu v dějinách plní, protože Boží Plán je jediný a ten je opravdu veliký. 

Při mém rozjímání se mě dotkl Bůh a dal mi alespoň maličko pocítit také to, jak obrovskou obětí pro Ježíše bylo přijmout všechny hříchy světa... Říkal jsem si: přece nejsem hoden, abych takovou oběť v Eucharistii přijímal, je to příliš velké... Zavalila mě lítost nad Ježíšovým utrpením, nad jeho strachem v Getsemanech - byl tak velký... Pak mi ale řekl: "Neplač nade mnou. Spíš plač nad svými hříchy." (srov. Lk 23,28) Když budu svých hříchů litovat, pak stačí jen přijmout Boží odpuštění. To je vlastně to, co se děje při přijetí Eucharistie. Ježíši, přijímám tvou oběť. Nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena. Jsem otevřený přijetí Tvé oběti a odpuštění. Prosím, odpusť nám naše hříchy...

Dnes jsem mši svatou díky tomuhle uvědomění prožil trochu hlouběji, než obvykle. Uvědomil jsem si, že takové uvědomění je dar od Boha, milostí, kterou nám dává. Běžně se bohužel stává, přestože se snažíme soustředit, že mši spíše jen tak odstojíme a odsedíme. V lepším případě ji promodlíme, ale nic zvláštního při tom necítíme. Takovýto dotek Boha, který jsem pocítil dnes, je skutečně nezaslouženou a našimi vlastními silami nedosažitelnou milostí. 

Zpětně jsem si s hanbou vzpomněl, co mě napadlo po druhém čtení (1 Kor 1,1-3): vždyť to byl jen pozdrav.. Nic se tam neříká. Uvedu ho zde celé:

"Pavel, z Boží vůle povolaný za apoštola Ježíše Krista; a bratr Sosthenes členům církevní obce Boží v Korintě, kteří byli posvěceni v Kristu Ježíši a povoláni do stavu svatých, a také všem, kteří kdekoli vzývají jméno Pána Ježíše Krista, Pána svého i našeho. Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista."  

Po tom, co jsem prožil při dnešní mši Boží dotek a uvědomil si, že je to Boží milost, zpětně mi došlo: vždyť svatý Pavel nám ve druhém čtení vyprošuje Boží milost. Možná právě on mi vyprosil milost dnešního hlubšího prožití mše svaté. 

Tak díky, Pavle! :) Jsme tým.