Pane Ježíši,

Přicházím za Tebou v tuto chvíli, abych spolu s ostatními slavil tajemství Tvé smrti a vzkříšení. Ty sám nejlíp víš, s jakými pocity přicházím. Chci Ti zde odevzdat všechno, co nosím ve svém srdci. Své radosti i trápení.

Chci Ti svěřit všechny, kteří jsou zde se mnou. Děkuji Ti za každého člověka, který se sem přichází modlit, děkuji i za ty, kteří přijdou na mši pozdě. Ty sám víš, jak je každý člověk vzácný. Prosím Tě, aby ses nad námi smiloval a odpustil nám naše hříchy. Chceme se sjednotit v modlitbě. Pomoz nám vidět druhého jako Tebe.

Dej, ať máme otevřená srdce pro Tvé slovo. Mluv k nám, Pane Ježíši.

Chci Ti také svěřit kněze, který tuto mši bude sloužit. Dej mu svého svatého Ducha, aby moudře promlouval o Tvém slovu a aby neztrácel vědomí toho, jaké obrovské milosti se mu dostalo, když může zastupovat Tebe.

Modlitbu můžete formulovat vlastními slovy. Vždy je dobré se alespoň krátce přede mší pomodlit, abychom se soustředili na to, co nás čeká. Že nejde jen o běžnou rutinní záležitost, jak máme někdy tendenci mši brát. Je dobré se pomodlit za sebe i za ostatní. Při mši svaté říkáme: Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším myšlením, slovy i skutky a nekonám, co mám konat: je to má vina, má veliká vina. Proto prosím Matku Boží, Pannu Marii, všechny anděly a svaté i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali.Všichni, kdo jsou s vámi na mši, vás při ní prosí, abyste se za ně modlili. A nakonec je potřeba se modlit za kněze. Boží milost je nekonečná, ale omezená je naše otevřenost vůči ní.

Přiznám se, že moc nemám rád, když se až do začátku mše v kostelích modlí růženec. Aspoň pět minut přede mší by mělo být ticho na osobní modlitbu. Neberme mši jako samozřejmost!