Přijď Království Tvé...

"K čemu přirovnáme Boží království nebo jakým podobenstvím je znázorníme?" Mk 4,30

Štítek svátost smíření

Co se píše o #svátost smíření na signály.cz.