Přijď Království Tvé...

"K čemu přirovnáme Boží království nebo jakým podobenstvím je znázorníme?" Mk 4,30

Archiv Červen 2018

O duchovním rytířství

Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. (Ef 6,11) Nejsme vojáky v běžném světském chápání. Ale jsme uprostřed boje, ať chceme nebo ne. Proti komu tedy…