Přijď Království Tvé...

"K čemu přirovnáme Boží království nebo jakým podobenstvím je znázorníme?" Mk 4,30

Archiv Leden 2015

Modlitba přede mší

Pane Ježíši, Přicházím za Tebou v tuto chvíli, abych spolu s ostatními slavil tajemství Tvé smrti a vzkříšení. Ty sám nejlíp víš, s jakými pocity přicházím. Chci Ti zde odevzdat všechno, co nosím ve svém srdci. Své radosti i trápení. Chci Ti svěřit…